Nieuws


Dermashaper: een instant facelift zonder operatie!

Vanaf nu ook Microdermabrasie!
Webecos Neoderma

Disclaimer

Deze website is een product van Nanda's Beauty Attic.
Nanda's Beauty Attic zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. Nanda's Beauty Attic kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Nanda's Beauty Attic worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Nanda's Beauty Attic.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Nanda's Beauty Attic heeft geen zeggenschap over deze websites. Nanda's Beauty Attic is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Nanda's Beauty AtticĀ  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden door Nanda's Beauty Attic op welke manier dan ook.
Nederlands recht is van toepassing.
Lid van AnbosAangesloten bij Anbos.
Disclaimer